(Källa:PHYSIOSON Ultraljud maskin produkt info.)

Man behandlar hästen/hunden med ett litet metallhuvud innehållande kvarts. När ström tillförs bildas ultraljudsvågor.

 Detta ger en mikromassage, med ökad blodgenomströmning och avslappning av muskulaturen som följd. Man kan nå från 0,5 – 20 cm djupt med denna, vilket ger otroliga möjligheter att komma åt den djupa muskulaturen.

Beroende på parametrarna alstras antingen en termisk effekt (värmealstring på reflekterande materia som ben och leder) eller så stimuleras vävnaden av mikromassage. Effekterna som uppnås är bl.a. ökad elasticitet i bindvävsstrukturen, muskulär avslappning, smärtlindring, förbättrad läkningskraft.

Ultraljudsbehandlingen värmer muskeln genom micromassage innifrån och ut vilket släpper på kramper och ökar genomströmningen i muskeln. Detta ger muskeln nytt syre och hjälper hästen oc hunden att prestera maximalt.

I samband med den ökande blodgenomströmningen utlöses hormoner i kroppen, sk. oxytocin, som verkar lugnande. Det utsöndras också endorfiner, som har en smärtstillande effekt.

Fördelen med behandlingen är många och kan avhjälpa många olika problem. Tex:

-Muskelspänningar

-Problem som uppstått pga fel anpassad utrustning, tex sadeltryck *

-Ryggproblem

-Koordinationssvårigheter

Stela leder

-Gallor

-Återhämtning efter träning och tävling

Hästen eller hunden känner oftast ingenting under behandlingen vilket gör att de flesta hästar och hundar, även de som vid "vanlig" handmassage spänner sig, brukar kunna slappna av och vara mottaglig för behandling.

Det finns några få tillfällen då ultraljud inte bör användas. Det kan röra sig om hög feber, dräktighet, akuta frakturskador, tumörer eller om hästen bär på smittsam sjukdom.

Hur ofta
Hur ofta man bör behandla sin häst/hund med ultraljud är individuellt från fall till fall. Har man inget specifikt problem kan det räcka med att behandla ca 1 gång per månad. För maximal återhämtning och muskeluppbyggnad även efter hård träning och tävling för att relaxera musklerna. Har man en häst eller hund med ett visst problem t ex ländryggssmärta eller stela bogar bör man i första läget behandla hästen under några dagar i rad och sedan återgår man till underhållsbehandling.
Ultraljudsbehandling kan aldrig ersätta rätt
anpassad utrustning eller bra hästhållning,
men är ett mkt bra komplement.
  Ultraljudsbehandling, 96 timmar karens på häst och 7 dygn på hund.
   
 

 

Ultraljudsterapi inom veterinärmedicin i Sverige används tyvärr allt för sällan. Däremot i många andra länder där fysiologisk terapi används, har ultraljudet sin givna plats i behandlingskonceptet. Orsaken till att veterinärer inte använder ultraljud mer, är brist på litteratur i ämnet. Det är lättare att hitta information från humanmedicin. Ultraljudsbehandling ges med ett metalliskt behandlingshuvud. Ultraljudsbehandling är en medicinsk behandling i form av mekanisk vibration på den i huvudet inbyggda kvartskristallens frekvenser.


Behandlingsstyrkan mäts i watt/ultraljudshuvudets ytenhet och effekten är fr.o.m. kontinuerligt t o m 0,50 W/cm2. Ultraljudets verkan i vävnad är termisk, mekanisk och kemisk. Under behandlingen fortplantas ultraljudsvibrationerna via ett kontaktmedel (t.ex. vatten, ultragél mm) till behandlingsområdet. Vibrationerna ger även mikromassage. Med ultraljudet erhålls massagens utomordentliga egenskaper på djupa vävnadslager och speciellt om smärtan hindrar manuell behandling. Ultraljudet ökar cellmembranens Permabilitet och cellens ämnesomsättning.


Exempel då man kan använda sig av ultraljudsbehandling:

- Spända och smärtande muskler - Stimulera nybildning av ben - Stukning (distorsion) - Sårläkning - Ärrvävnad - Skador på senorna - Slemsäcksinflammation - Muskelatrofi - Muskelinflammation - Ligamentsskador - Ledinflammationer (osteoarthrits) - Läkning efter operation av metallinplantat - Inflammation i synovialhinna (synovitis) - Inflammation i senskidor (tendovaginitis) - Elasticitetsförlust i ledkapseln - För ökning av synoviaproduktionen - Blåmärken Bihåleinflammation - Riklig granulationsbildning - Förhårdnade bensårskanter

Kontraindikationer (då man inte ska behandla) - Akut ledgångsreumatism - Akuta infektioner - Akuta inflammationer (ovanstående kan behandlas efter 72h) - Feber - Hjärna, ögon, fortplantingsorgan - Hudförändringar - Inflammation i epifys - Insufficiens - Mycket dåligt allmäntillstånd - Osteoporos - Smutsiga sår

 

Ultraljud Terapi