· Få biverkningar
· Stärker immunförsvaret & förebygger därmed sjukdomar
· Bra komplement som smärtlindring i samband med operationer & rehabilitering.
· Snabbare nedtrappning av mediciner vilket skonar bland annat magen.
· Självklart ger det också hästen ett ökat välbefinnande!Här är exempel på tillstånd som kan förbättras med hjälp av akupunktur:
Fång
Immunförsvar (stärker & förebygger)
Smärta & Stelhet
Smärta i rörelseapparaten (rygg, muskler, ben, leder, skelett) 

Ledinflamtioner
 Allergier (klåda, eksem, hud/ pälsproblem)
Mag-tarmproblem (t.ex förstoppning, diarré, magkatarr ,magsår etc)
Mentala problem såsom rädsla, oro, stress, aggressivitet,
Hosta, luftrörsproblem
Ögon/ Öronproblem
Infertilitet/Brunstproblem/Obalanserade brunstmärrar

Inför operation, i stärkande syfte, och efter operation också då i stärkande syfte
 

Vad är TCM akupunktur 

Man strävar att bota orsaken till symtomen och inte bara symtomen
Akupunktur ( Traditional Chinese Medicine) för människor har funnits i Kina i ca 4-5000 år och djur  har behandlats i 3000 år.

Inom TCM jobbar/strävar man efter helhet och balans i kroppens eget energisystem.
Vid obalanser i energiflödet uppkommer sjukliga tillstånd eller symptom.

 En obalans kan visa sig som sjukdomar, känslor och skador.
 En obalans kan även uppstå om man varit med om ett trauma. Dessa obalanser regleras genom att man påverkar de kanaler, så kallade meridianer, genom vilka energi ska flöda fritt.
Längs meridianerna finns specifika punkter som är kopplade till kroppens inre organ. Punkterna är även kopplade till bl.a en kroppsdel, en kroppsöppning, en känsla m.m.

Vid långvarig obalans uppstår ofta sjukdomar & symtom som alla är kopplade till varandra.
Det som gör traditionell kinesisk medicin till ett framgångsrikt behandlingssätt är att i TCM akupunkturen ser man till helheten och behandlar symtom och orsak, och får därmed ett varaktigt resultat.

 Hundar och hästar(djur) har visat sig vara särskilt sensitiva (mottagliga) för den här sortens behandling .
Troligen pga att djur inte har de mentala blockeringar som människan har , där det kan ta längre tid innan den svarar på behandlingen.

Alla behandlingar är inte ett alternativ för veterinärvård utan ett komplement .

Vid ALLA allvarliga sjudomar och misstanke om allvarlig åkomma skall ALLTID veterinär i första hand tillfrågas.

t.ex USA, Australien och England är TCM akupunktur en vanligt förekommande behandling inom veterinärpraktiken , men det är ett relativt nytt behandlingssätt i Sverige på hund.
Många här har börjat få upp ögonen för den positiva och biverkningsfria metoden och TCM akupunktur kommer säkert fortsätta öka med rasande fart.
Många bra anledningar till att ge din häst/hund TCM Akupunktur.