ORTO= Normal,rak

BIO= levande,rörelse

NOMI= läran om

Ortobionomin kom till av en tillfällighet när en patient lades i en avslappnad ställning i väntan på behandling av Osteopaten Lawrence H Jones på 60-talet. Smärtan som patienten kom med hade släppt efter ett antal minuter i det överdrivna läget. Och Ortobionomin var född.

 

Ortobionomin ligger mycket nära begreppet EUTONI=God spänning mellan alla ingående delar.

Ortobionomin återställer en felprogramerad dysfunktion mellan hjärna och led- sk proprioceptorer.

I livet, ända från barndomen ramlar vi och slår oss och råkar även ut för olika grader av olyckor. Vilket innebär att det byggs in felställningar som påverkar vår hållning och vårt rörelsemönster och som bibehålls av kroppen. Hjärnan kommer ihåg.

Ortobionomin  programmerar om hjärnan att släppa taget om gamla spänningar där värk, smärta och inflammation ofta ingår.

Det gör att man ofta får varaktiga resultat. Hjärnan inser att spänningen inte är motiverad längre vilket leder till att proprioceptorerna får rätt information hur de ska arbeta.

Muskerna får rätt muskeltonus mellan synergister och antagonister och leder normaliseras i sin funktion.

Terapeuten håller varje läge i 90s,då måste patienten(kunden) vara helt tyst under dessa sekunder , för att hjärnan endast ska koncentreras på att släppa taget om muskelspänningen.


Problem områden då Ortobionomi kan hjälpa : Alla rygg problem , nackproblem , bäcken botten problem , Tennis armbåge , frozen shoulder , m m

Ortobionomi