Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

Det sägs att massage" Ger de extra 20%"Massage ska inte ges vid:
*
Feber och infektioner ( Efter 1-2 dygn vid feber kan massage ges)
* Uttalad benskörhet 
* Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg 
* Akuta skador 
* Akuta inflammationer 
* Diskbråck 
* Färska frakturer 
* Reumatisk sjukdom i halsrygg 
* Skelettinfektioner 
* Akut trauma mot kotpelaren
Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:

* Blödarsjuka 
* Hjärtkärlsjukdomar 
* Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl 
* Oförmåga till avspänning 
* Öppna sår och variga processer 
* Kraftiga eksem 
* Graviditet
Massage