De resultat som visats i behandling av trav och galopphästar är bästa och snabbaste någonsin. Snabbare anti-inflammatorisk och anti-ödemisk effekt, kraftfullare smärtstillande effekt.​
Tävlingshästar och hundar utsätts för enorma kroppsliga påfrestningar under både träning och tävling, detta ökar risken för belastningsskador som kan komma att påverka inte bara deras fortsatta karriär utan i många fall fortsatta livskvalité.
Laser är sedan många år välkänt för sin goda behandlingseffekt på smärttillstånd, muskel och senskador hos tävlingshästar & kapplöpningshundar. Studier runt om i världen visar på de många fördelarna.
Laserterapi har följande fördelar:
  • Reduktion och/eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt.
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår, ben och brännsår
 


Fördelar med laserbehandling:

Ökat blodcirkulation
Stimulerar nervfunktion
Snabbare läkning
Antiinflammatoriska egenskaper
Snabb och enkel användning
Inga biverkningar
Fri från medicin
Inga ingrepp i lederna

 
Man kan använda laser

Sårskador
ärrbildningar
stukningar
senskador & inflammationer
gaffelbandsproblem
ligamentskador
svullnader
inflammationer & stelhet i leder (t.ex i bog-, höft, knäleder)
Hasskador
akupunkturpunkter
Muskelproblem
Fång
Kotproblem
Ryggproblem
Artrit
Man kan också använda laser på kroppens akupunturpunkter
 
 
Ödemförebyggande effekt 
Ett ödem består vanligtvis av två delar. En serös del med molekyler med låg molekylvikt och en del med molekyler med högre molekylvikt. Dessa "stora" molekyler kan endast återupptas av lymfkapillärer, som är mycket ömtåliga och lätt kan gå sönder. Vid ett eventuellt ödem har bestrålning med laserljus stor inverkan på lymfkärlens vaskularisation genom att diametern ökas och på det sättet underlättas evakueringen av molekyler. 


Förbättrad cirkulation 
Ett flertal studier visar tydligt att bestrålning med laserljus har en bra inverkan på blodets mikrocirkulation i blodkärlen även om orsakerna till denna effekt ännu inte är helt klarlagda. 


Sårläkning 
Lymfsystemet spelar en viktig roll vid sårläkningsprocessen som är beroende av detta systems regenererande förmåga. Under regenereringsprocessen bildas det dock normalt ett ostrukturerat och mycket ömtåligt nät av lymfkärl som är lättgenomträngligt. Om lymfkärlen istället utsätts för laserljusbestrålning, läker de fortare utan att genomträngligheten ökar. 


Smärtstillande effekt 
Den smärtstillande effekten går hand i hand med den ödemförebyggande effekten. Laserns smärtstillande verkan är anmärkningsvärd framför allt vid akuta sjukdomar. Vid kroniska sjukdomar går det att efter de första behandlingarna märka en ökad smärta, som sedan tydligt avtar. Den ökade smärtan beror på att lasern minskar cellmembranets genomtränglighet för de joner som passerar genom det och orsakar därmed en nervstimulans som uppfattas som smärta. 

Källa: Optilas


 

 

LASER